Pradžia |  Apie fondą  |  Organizacijos  |  S/Y "Laisvė"  |  STS "Brabander"  |  Knygos  |  Straipsniai  |  Nuorodos  |  Rėmėjai 
  Jūrų kadetai
 

Kariškas įvaizdis

Jūrų kadetų Lietuvoje nebuvo, ir tokios kiekvienam  jaunam piliečiui panorus prieinamos nacionalinės organizacijos iki šiol nėra. Jeigu būtų, tikriausiai ji labai nepatiktų  vietiniams pacifistams ir kovą su tariamu lietuvišku militarizmu žaidžiantiems politikams. Mat jūrų kadetų korpusai visur yra finansuojami daugiausia iš karinio biudžeto, jie globojami ir išlaikomi karinio jūrų laivyno. Į kadetus gali įstoti berniukai ir mergaitės nuo nuo 12-13 metų amžiaus (kai kur į jaunučių sekcijas ir nuo 10 metų); jie dėvi į karo jūrininkų panašią uniformą, antpečius su laipsnių ženklais, jiems vadovauja ir juos moko jūrų karininkai. Auklėjimas čia remiasi klasikinėmis karinio laivyno tradicijomis, tvarka, intensyvia mokomąja programa, sąmoninga drausme. Pasitempę, stiprūs, žvalūs jūrų kadetai yra tikras jaunimo elitas, priešingybė pasyviems laisvalaikio pramogų industrijos vartotojams.

Jūrų kadetai nėra karinė arba paramilitarinė organizacija. Nors nemaža kadetų dalis suaugę renkasi profesionalią karjerą karo laivyne, tačiau niekas to iš jų nereikalauja. Tokiose iniciatyvvą, darbštumą ir siekį tobulėti skatinančiose organizacijose auga būsimi šalies politinio, visuomeninio gyvenimo lyderiai. Iš jūrų kadetų gretų atėjo, pvz., buvęs Didžiosios Britanijos premjeras Johnas Prescottas, anglikonų bažnyčios aukščiausias hierarchas Kenterberio arkivyskupas, džiazo legenda Kenny Ball ir kitos  žymios asmenybės.

Istorija trumpai

           Jūrų kadetų pradžia – karalienės Viktorijos laikų Anglijoje. Iš Krymo karo į namus sugrįžę karo jūrininkai susirūpino uostamiečių gatvelių berniūkščiais našlaičiais  ir, vieno kunigo paskatinti, ėmėsi jiems padėti. 1856 m. Kento grafystėje, netrukusi ir kitur ėmė kurtis Karo laivyno berniukų brigados (Navy Lads Brigades). Tebėra išlikęs atitarnavusio laivo "Vigilant" stuobas, kuriame vyko pirmosios jų sueigos.

1899 m. karalienė Viktorija paaukojo  Vindzoro bigados berniukams pinigų uniformoms įsigyti. Praėjus 100 metų ta diena (liepos 25 d.) paskelbta jūrų kadetų gimtadienio švente. Tačiau tik 1919 m.  kadetai, remiami įtakingos organizacijos - Laivyno lygos (Navy League), imti globoti britų Admiraliteto ir pavadinti jūrų kadetų korpusu.

II pasaulinio karo metais jūrų kadetai buvo specialiai išmokomi ir dirbo daugiausia laivyno ryšių tarnyboje. Ir dabar vyresnieji, vadų laipsnius įgiję kadetai nešioja kovose dėl Atlanto pasižymėjusio "Karališkojo laivyno savanorių rezervo"  insignijas.

Prieš dešimtmetį britų jūrų kadetų korpusas susijungė su savarankiškai veikusiu 1942 m. įkurtu Mergaičių nautinio lavinimo korpusu (Girls Nautical Trainig Corps) ir dabar vadinamas Jūrų kadetų asociacija.

Jūrų kadetai - visuose žemynuose 
             Anglijoje  “išrasta” jūrų kadetų korpusų sistema kitose šalyse plito netolygiai ir palyginti lėtai, kur kas lėčiau, negu irgi Anglijoje kilęs jūrų skautavimas. Keistoka, kad perimti naujovės ilgai neskubėjo šiaip visokiems naudingiems dalykams imli anglosaksiška Šiaurės Amerika. JAV tik 1958 m. karo laivyno vadovybė pasiūlė organizuoti  kadetų korpusus Laivyno rėmimo lygai (Navy League) – 1902 m. anglų pavyzdžiu įkurtai organizacijai, turinčiai 75.000 narių. JAV Kongresas 1962 m. įstatymu įteisino jūrų kadetus kaip savarankišką pelno nesiekiančią edukacinę organizaciją. Belgijos Karališkieji jūrų kadetai savo pradžią datuoja 1922 m., Olandijoje jūrų kadetus ėmė organizuoti 1949 m. jūrų karininkai, vokiečių okupacijos metais tarnavę  britų Karališkajame laivyne ir ten susipažinę su šia sistema. 1960 m. jūrų kadetų korpusus  imta steigti Australijoje, 1966 m. Bermuduose, 1967 m. Honkonge…Tuo tarpu Pietų Afrikos respublikoje dar 1894 m. Johanesburge buvo įkurtas  pirmasis vienetas, išnykęs anglų-būrų karo metu, o nuo 1904 m. viena kita jūrų kadetu grupelė jau veikė nuolat; pati organizacija juridinį statusą  įgijo 1969 m.

Tarptautinė jūrų kadetų asociacija įkurta 1994 m., šalys-steigėjos – Belgija, Bermudai, Didžioji Britanija, Japonija, JAV, Kanada, Olandija, Pietų Afrikos Respublika, Švedija, Vokietija. Dabar asociacijai priklauso 19 šalių organizacijos. Gausiausia iš jų – P.Korėjos (čia yra 1553 organizacijos padaliniai, vienijantys 214 tūkstančių kadetų), mažiausia – Zimbabvės (vienintelis korpusas, turintis 19 narių). 2001 m. ISCA nare tapo net Austrija, nors nuo šios šalies iki jūros reikia plaukti Dunojum šimtus kilometrų. Nieko nuostabaus: Austrija, kaip ir jos tokia pat kontinentinė kaimynė Švecarija, turi savo nacionalinį jūrų prekybos laivyną ir rūpinasi ugdyti asmenybes  savai jūrinei politikai  įgyvendinti.

 

Kadetų mokymas

            Kadetų ugdymo programos siekia dvejopų tikslų: viena – tai brandinti, dvasiškai turtinti ir grūdinti pačią asmenybę, stiprinti pilietines, patriotines nuostatas,  diegti atsakomybės jausmą, išmokyti dirbti vieningoje komandoje ir kartu atskleisti bei ugdyti lyderio sugebėjimus, antra – duoti platesnį jūros reikšmės šalies saugumui ir ekonominei gerovei supratimą, suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių įvairiose su jūros aplinka, laivais  ir jūreivyste susijusiose srityse. Konkretus mokymo turinys įsisavinamas pakopomis. Pvz., olandų kadetai (jų šūkis – “Parodyk jaunimui kelią į jūrą”) suskirstyti į keturis divizionus. D divizione – 11 metų naujokai; po trijų mėnesių, susipažinę su pagrindiniais jūreivystės elementais (irklavimas, buriavimas, virvės, mazgai ir kt.,  o visų pirma saugumo reikalavimai) pereina į C divizioną, tampa III klasės kadetais, gauna uniformą. Toliau  - sudėtingesnis jūrinių dalykų kursas, rikiuotė, laivyno ceremonialai ir papročiai, įvairiapusė praktika; išėję II klasės kadetų kursą B divizione, nuo 14 metų jau gali pereiti į A divizioną kaip I klasės kadetai, toliau specializuotis pasirinktinai nautikos, technikos, logistikos ar ryšių srityje. Laipsnių ir rangų pakopų yra 11. Žinios įsisavinamos visų pirma per gyvą praktiką vidaus vandenyse ir jūroje. Tam olandų kadetai turi įvairaus dydžio irklinių, burinių ir motorinių laivų flotilę, be to, kadetų mokymo tikslams princesė Juliana ir princas Bernardas leidžia naudoti karališkąją  jachtą “Piet Hein”.

Nėra tik svajojantys apie jūrą skurdžiai ir kitų šalių kadetai. Anglų jūros kadetų laivyno pažiba – 1971 m. statytas brigas “Royalist”, belgų  kadetai dar prieškaryje turėjo buvusį savo metu vieną didžiausių pasaulyje vilkiką “Grand Remorqueur”, švedų kadetai turi galimybę praktikuotis karo laivyno mokomuosiuose burlaiviuose “Gladan” ir “Falken” (abu po 220 t vandentalpos, 570 kv.m burių ploto, takelažas – iš 5,2 km virvių).

ISCA rūpinasi įvairių šalių kadetų mainais vasaros mokymų metu. Švedijos kadetai turi atskirą programą rytų kaimynams: lenkų jaunimo pasikviečia į savo paprastai 17 dienų trunkančius mokymus Kemsėje, Baltijos šalių – į Karlskroną. Mūsų jūrų skautai iš Kauno “Divyčio” tunto ne vieną vasarą ten svečiavosi, tačiau vargu ar galima tai vadinti profesionaliu pasikeitimu patirtimi: pernelyg skirtingas bazinio pasirengimo lygis. Vis dėlto minėtojo tunto pagrindu susikūrusi organizacija Lietuvos jūrų skautija, kiek žinoma, yra įstojusi į ISCA.

                                                                                   Kilo minčių? Rašyk tinklas@laisvojijura.ltBritų jūrų kadetai mokomajame laive "Conway" tais laikais, kai dar nebuvo spalvotos fotografijos

Olandų jūrų kadetas mokosi vesti kanalais motorinę mokomąją baržą.

Olandų kadetų "Lelie" klasės jachtas barža partempia iš pratybų

Kanados jūrų kadetų rikiuotė burlaivyje "Maple Leaf"


grįžti