Pradžia |  Apie fondą  |  Organizacijos  |  S/Y "Laisvė"  |  STS "Brabander"  |  Knygos  |  Straipsniai  |  Nuorodos  |  Rėmėjai 
  Rėmėjai
 

Ir Tu gali remti "Laisvąją jūrą"!

                                  

Jei pritari Jaunimo paramos fondo “Laisvoji jūra” pastangoms ugdyti Lietuvos jaunimą tikros jūrų valstybės piliečiais,

 Tu gali finansiškai paremti Fondo veiklą, nė cento neišimdamas iš nuosavos piniginės!

 

Remiantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu ir Finansų ministerijos patvirtintomis taisyklėmis, Tu gali pervesti į Fondo sąskaitą iki 2 proc. už pernykščius metus Tavo JAU sumokėtų (arba dar privalomų sumokėti) pajamų mokesčių sumos. Kiekvienas pajamų mokesčius mokantis nuolatinis Lietuvos gyventojas gali tokiu keliu paremti  vieną ar net kelias pelno nesiekiančias įstaigas ar organizacijas, turinčias “paramos gavėjo” statusą (bet visoms kartu skirti ne daugiau 2 proc.).

Ketinantiems šiemet paremti  “Laisvosios jūros” fondą dalele 2005 m. sumokėto pajamų mokesčio, reikia užpildyti Valstybinės mokesčių  inspekcijos patvirtintą prašymo blanką (forma FR 0512; pavyzdys išspausdintas “Valstybės žiniose” 2003 m. Nr.16). Pildymui blankus išduoda   mokesčių  inspekcijos teritoriniai skyriai; Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto tinklapyje taip pat galima rasti tą blanką www.vmi.lt/formos/pdf/FR0512.pdf, užpildyti jį iškart kompiuteriu ir išspausdinti.

Taisyklės reikalauja blanką pildyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, įrašams skirtuose laukeliuose, neišeinant už linijų; nereikalingi laukeliai paliekami tušti – neperbraukiami, nepildomi brūkšneliais, kryželiais ar pan.

Prašymo blanke įrašyti tokius “Laisvosios jūros” fondo duomenis atitinkamais numeriais pažymėtuose laukeliuose:

10. Identifikacijos numeris (kodas): 9 2 0 2 2 2 1; 

11. Pavadinimas: JAUNIMO PARAMOS FONDAS “LAISVOJI JŪRA”;

12. Buveinės adresas: VILNIUS, GEDIMINO PR. 1;

13. Banko pavadinimas: (nepildyti);

14. Banko kodas: (nepildyti);

15. Atsisk. sąskaitos nr. (nepildyti);

16. Prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis: 2,00 %.

 

Teisingai užpildytą ir pasirašytą prašymo blanką reikia iki š.m.balandžio 28 d. pateikti savo teritoriniam  mokesčių inspekcijos skyriui tiesiogiai ar per savo darbdavį (jam sutikus); pastaruoju atveju užpildytas prašymas įteikiamas darbdaviui užklijuotame voke, ant užklijavimo linijos įteikėjas pasirašo taip, kad neįmanoma būtų atidaryti voko nepažeidžiant parašo. Tie, kam pagal įstatymus privalu deklaruoti savo pajamas, prašymą pateikia apskrities mokesčių inspekcijai kartu su pajamų deklaracija.

Paaiškėjus, jog prašyme įrašyti ne visi reikalaujami duomenys, pakartotinį patikslintą prašymą galima pateikti iki liepos 1 d. (8 langelyje kryželiu pažymint, ar užpildytoji  forma pirminė, ar patikslinta).

Štai ir viskas.

Paskyręs šiuo būdu paramą Lietuvos jaunimo fondui, atsiųsk mums žinutę el. paštu.

 

Remkite   "Laisvosios   jūros"   fondą

jūrinės idėjos ir mūsų jaunimo labui!

Fondo  veiklos   šaltiniai  -  darbas  savanoriškais  pagrindais   ir   rėmėjų  pagalba.

 

 

Kontaktui

 

Jaunimo paramos fondas “Laisvoji jūra”

Gedimino pr. 1

LT-2001 Vilnius

Tel. (8-5) 2124848 

El. paštas: fondas@laisvojijura.lt

 

Valdybos pirmininkas: Algimantas Patašius

Mob. tel.: 8676  24509, el.paštas: alp@laisvojijura.lt 

 

Jachtos "Laisvė" kapitonas: Naglis Nasvytis

Mob.tel.: 8699 29280, el.paštas: naglis.nasvytis@beola.lt

 

 

 
grįžti