Pradžia |  Apie fondą  |  Organizacijos  |  S/Y "Laisvė"  |  STS "Brabander"  |  Knygos  |  Straipsniai  |  Nuorodos  |  Rėmėjai 
   
 

Kas yra "Laisvoji jūra"?

1996 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje buvo įregistruota pelno nesiekianti, narių neturinti visuomeninė organizacija Jaunimo paramos fondas “Laisvoji jūra” . Steigimo liudijime taip nusakytas fondo veiklos pobūdis: “Vaikų ir jaunimo jūrinio švietimo bei auklėjimo programų rėmimas”. Fondas įsteigtas be jokio kapitalo ir ryžosi veiklą pradėti, kaip sakoma, “nuo nulio”; jį įkūrė grupė mokslo, kultūros žmonių, tikėdamiesi ir valstybės, ir visuomenės, verslo struktūrų paramos bei talkos."Laisvosios jūros" fondas - tai sykiu ir humanitarinė, ir pilietinė iniciatyva.

 

 


  Mūsų darbo gairės
 
Savo veiklos idėjas ir programas "Laisvosios jūros" fondas nuo pat pradžios siejo pirmiausia su jaunaisiais jūrų skautais, pasiryžusiais tapti tarpukario meto nepriklausomos Lietuvos jūrų skautų idėjų paveldėtojais ir gražių žygių tęsėjais. Tačiau fondas nepriklauso jokiai organizacijai, jis savarankiškai pasirinko savo misiją.

daugiau ...