Pradžia |  Apie fondą  |  Organizacijos  |  S/Y "Laisvė"  |  STS "Brabander"  |  Knygos  |  Straipsniai  |  Nuorodos  |  Rėmėjai 
   
 

Jūrinės

jaunimo organizacijos

 

Išsivysčiusiose  vakarų  šalyse gyvuoja daug jūrinių jaunimo ir paramos jaunimui organizacijų, tačiau, veikdamos savo srityje savarankiškai, jos koordinuoja pastangas, yra vienijamos nacionalinių ir tarptautinių asociacijų. Jų tikslai visų pirma edukaciniai, auklėjamieji, vykdomos programos parengtos labai rimtai ir racionaliai, su dideliu išmanymu, suprantant, kad jūros aplinkoje jaunas žmogus gali pasisemti tokios įvairiapusiškos patirties, kokios negali  duoti šiandieninis modernus miesto gyvenimas. O svarbiausia, ko galime ypač pavydėti  mes, lietuviai – jaunimui atiduotas pats romantiškiausias, pats nuostabiausias burinis laivynas, kuris jau pats savaime yra didžiausios meilės ir susižavėjimo verta žmonijos paveldo brangenybė.
Paminėsime tik kelias to tarptautinio judėjimo šakas.

 


  Lietuvių studentų korporacija "Jūra"
 
Korp! “Jūra” - bene jauniausia (įkurta 1938 m.) ir ne pati gausiausia Vytauto Didžiojo universitete veikusi studentų korporacija, bet išreiškusi anuomet visai Lietuvos šviesuomenei suprantamą ir artimą geopolitinį valstybės uždavinį: įsitvirtinti jūrose, sukurti stiprų tautinį jūrų laivyną. Korp! “Jūra” budino šią mintį plačiai, ne tik akademinėje bendruomenėje, jos tegu ir neilgai trukęs darbas paliko ryškią žymę.

daugiau ...

  Jūrų kadetai
 
Iš panašios krypties jaunimo judėjimų jūrų kadetai gali didžiuotis seniausiomis, dar XIX a.vidurį siekiančiomis tradicijomis. Dabar įvairių šalių jūrų kadetų korpusus vienija Tarptautinė jūrų kadetų asociacija (ISCA). Šiuo metu (2003-2004 m.) ISCA vadovauja Australijos karinio jūrų laivyno kadetų vadas kpt. Gavin Reeves, vykdomasis direktorius – Kanados visuomeninės organizacijos Karo laivyno lygos (Navy League) vadovas D.J.Thomas.

daugiau ...

  Jūrų skautai
 
Jūrų skautai yra vieningo skautų judėjimo atšaka, remiasi tais pačiais moraliniais, pilietiniais, vertybiniais principais, aiškiai suformuluotais skautizmo pagrindėjo Roberto Baden-Powello. Ypatinga tik tai, kad jauno žmogaus asmenybės tobulėjimas čia siejamas su jūrine idėja, platesnėmis šios srities žiniomis ir praktine pažintimi su jūreivystės mokslo bei meno pagrindais.

daugiau ...

  Mokyklos po burėmis
 
Tarptautinė mokomojo buriavimo asociacija Sail Training International jungia nacionalines organizacijas, kurios siekia suteikti jauniems žmonėms jūreivystės žinių ir patirties atviroje jūroje ne tik profesiniais, bet ir – galgi net visų pirma - asmenybės turtinimo ir ugdymo tikslais. Kartu tai yra kelias išlaikyti gyvą burinės laivybos tradicijų paveldą.

daugiau ...