Pradžia |  Apie fondą  |  Organizacijos  |  S/Y "Laisvė"  |  STS "Brabander"  |  Knygos  |  Straipsniai  |  Nuorodos  |  Rėmėjai 
  Dokumentika, eseistika
 

Blasko Ibanjesas, V.                             Didžiojo Chano beieškant ( Kristupas   

                                                                                    Kolumbas).  V., 1991, 323 p.

Bombaras, A.                                       Už borto savo noru. V., 1965, 251 p.

Brencius, Vytautas                                Jūra – mūsų duona. V., 1987, 230 p.

Burdanas A .( Bourdens, Henri)             Tragiška kelionė. V., 1985, 251 p.

Butkus, Venantas                                  Gero vėjo!  2002, 176 p.

Cveigas, Stefanas (Zweig, S.)                Magelano žygis. V., 1949, 220 p.; 1989, 189 p.

Čičesteris, F. (Chichester, F.)                 Džipsi Motu” aplink pasaulį. V., 1965, 251 p.

Daukantas, Teodoras                             Klaipėdos uostas. 1930, K., 46 p.

Disney, Walt                                          Jūra (Jaunųjų švilpikų enciklop.). V., 2002

Galvanauskas, Ernestas                         Uostų ūkis(I);Laivų ūkis(II).Kl.,1936-1937,226 p.

Gerulis, Jurgis / Stangas, Christianas     Lietuvių žvejų tarmė Prūsuose. K.,1933,105 p.

Gryva, Žanis                                          Po albatroso sparnais. V., 1962, 193 p.

Gudelis, Vytautas                                   Baltijos jūra (fizinė geografinė apybraiža).

                                                                                                                  V., 1960, 84 p.

Gudelis, Vytautas                                   Lietuvos pajūrio žvejų  marinistikos  

                                                                                         įvardai. Utena, 2006, 110 p.

Gustaitis, Algirdas                                  Karibų jūroje. Kl., 1994, 123 p.

Gustaitis, Algirdas                                  Tobago salos paslaptis. Kl., 1995, 243 p.

Gustaitis, Algirdas                                  Lietuvių studentų korporacija "Jūra" 

                                                                  Lietuvos universitetuose. Kl., 1998, 562 p.

Hejerdal, T.(Heyerdahl, Thor)                  "Kon-Tikiu” per vandenyną. V., 1956,, 284 p.

Hejerdal, T.                                             Aku-Aku.Velykų salos paslaptis.V.,1963,444p.

Hejerdalas, T.                                          Nuo “Kon-Tikio” iki “Ra”.  V., 1972, 53 p.

(apie T.Hejerdalą) Neimantas, R.              Tūras Hejerdalas. K., 2000, 260 p.

Jurginis, Juozas                                      Nansenas. K., 1939, 317 p.; V., 1969, 223 p.

Kantautas, Jonas                                     Vandenyno žemė. Kl., 1997, 226 p.

Kanu, Vytautas A.                                    Kanoja per Baltijos jūrą. V., 2000, 132 p.

. . .                                                           Karinės jūrų pajėgos. V, 2002, 19 p.

Kaškelis, Juozas                                       Lietuvos gintaras. K., 1933, 86 p.

Katinas, Vladas                                         Baltijos gintaras. V., 1983, 111 p.

Kavaliauskas L.                                         Kelionės (dienoraštis). V.,2001, 144 p.

Každailis, Aloyzas                                     Laivai ir jūrininkai. 1987, 352 psl.

- - -                                                            Kolumbo metai: Lietuvos laivyno pra-

                                                                    eitis, dabartis ir  ateitis. Kl., 1992, 51 p. 

Kondratovas, Aleksandras                         Trijų vandenynų paslaptys. V., 1977, 192 p.

Korkutienė, Leona                                     Sveika, jūra. V., 1989, 171 p.

Krikštopaitis, Bronius                                Jūrų keliais. Čikaga, 1979, 240 p.

Kublickis, G.                                             Fritjofas Nansenas. V.,  1971, 324 p.

Kudaba, Č.                                                Geografinės kelionės ir atradimai. 

                                                                                                               V., 1980, 294 p.

Kusto, Ž.I.(Cousteau, Jack Yves), Diuma (Dumas) F.    Tylos pasaulyje. V.,1958, 231 p.

Kusto, Žakas Ivas                                      “Kalipsas” ir koralai. V., 1977, 68 p.

Lymantas, Ansas                                       Man knietėjo pasakyti, kas gulėjo ant širdies.  

                                                                                                                 V., 2001, 451 p.    

Lordas, Valteris (Lord, Walter)                   Paskutinė"Titaniko"naktis.V.,1999, 147p.          

Lukoševičius, Liudvikas                            Keturis kartus per ekvatorių. V., 1966, 147 p.                   

Lukoševičius, Liudvikas                            Baltija pasakoja. V., 1976, 113 p.

Mare, Marijas                                            Septyniese tarp pingvinų. V., 1969, 270 p.

Mašiotas, Pranas                                       Pajūriais pamariais: vaikų kelionės po mū-

                                                                  sų pajūrį. Kl., 1930, 114 p.; V., 1972, 191 p.

Mikalajūnienė, Jūratė                                Dukart grįžau iš Bermudų trikampio. V., 2002

Moskatis, Sabatinas                                   Finikiečių pasaulis. V., 1975, 235 p.

Movetas, Farlis (Mowat, Farley)                  Pasmerktas banginis. V., 1980, 215 p.

Mulokas, Edmundas                                  Šiaurės dienoraštis. V., 1999, 27 p.

Nevardauskas, Alfonsas                             Pajūriais, pamariais. (Apie Klaipėdos

                                                                                    kraštą). Čikaga, 1963, 317 p.

Nougier, Louis-René                                   Vikingų laikai. V., 1996, 64 p.

(sudarė) G.Pilaitis, S.Šemeškevičienė         Žygis per Atlantą. V., 1991, 239 p.

Olivje, Žanas (Olivier, Jean)                        Vikingų žygiai. V., 1965, 215 p.

Pakštas, Kazys                                            Baltijos jūra: jos fizinė ir antropo- 

                                                                                geografinė studija. Kl., 1934, 84 p.

Paltanavičius, Selemonas                           Mūsų draugai pingvinai. V., 1996, 30 p.

Pašekas, Mirko                                           Perlų žvejai. V., 1958, 160 p.

Piris, Robertas Edvinas                               Šiaurės ašigalis. V., 1988, 239 p.

Piškinaitė-Kazlauskienė, Laura                   Žvejybos istorijos apybraižos (XX a. 3-10 

                                                                                 dešimtmečiai).  V.,1998, 231 p.

Popas, Džoisas (Pope, Joyce)                      Rykliai, piranijos, unguriai ir kitos žuvys.

                                                                                                             V., 1998, 32 p.

Radvila, Mykolas Kristupas (Našlaitėlis)       Kelionė į Jeruzalę. V., 1990, 240 p.

Reingardas,  Teodoras                                 Jūrininkas, karininkas, mirtininkas (atsimini-

                                                                        mai, parengė J.Karvelis). Kl., 2000, 274 p.

Repečka, R. / Bukelskis, E. / Kesminas, V.   Baltijos jūros žuvys (Lietuvos žuvys II d.).

                                                                                                                V., 1998, 117p.

Richteris, Gecas R.                                       Laivai, žmonės, tolimi kraštai: kn. apie 

                                                                        vieną didelę kelionę. V.,1965,408p.

Rimšas, Rimantas                                         Klajonės po jūrą ir save. Klp, 2005, 251 p.

Sakalauskas, Aleksandras                            Karo veiksmai jūroje,1939-1945.K., 2004,136 p.

Senkevičius J.                                              Su “Ra” per Atlantą. V., 1976, 205 p.

Senkevčius J.                                               Vandenyne “Tigris”. V., 1983, 288 p.

Severin, Tim                                                 Sindbado kelionė. V., 1999, 263 p.

Staniukovičus, Konstantinas                         Aplink pasaulį "Koršunu". V., 1956, 550 p.

Stundžia, Bronys                                          Jūrų suvilioti. Torontas (Kanada), 2006, 214 p.

(sudarė) Svidrinskas, Romualdas                  Trispalvė Arkties vandenyne. K.,1995, 51 p.

Šilgalytė, Aleksandra                                    Žingsneliai ir žingsniai. Atsiminimai.

                                                                                                      Utena, 1999, 164 p.

Šimoliūnas, Jonas                                         Šventosios uostas: istorija, ekon. reikšmė,

                                                                                               uosto statyba. K, 1933, 180 p.

Šimoliūnas, Jonas                                         Klaipėdos uostas. K., 1939

Šuravinas, T.                                                 Kristupas Kolumbas. K., 1938, 71 p.;

                                                                                                                      V., 1959, 78 p.

(sud.) Tijūnėlis, Romas / Bekėža, Petras         Laivynas, jūra ir tauta. Kl., 1999, 241 p.

Wirdheim, Anders                                         Kas vyksta Baltijos jūroje. V., 1992, 38 p.

Zanevičius, Kęstutis                                      Jūrinė žūklė. V., 2002, 183 p. grįžti